ZIELNIK ROŚLIN NACZYNIOWYCH

Zielnik roślin naczyniowych (KRAM). Kolekcja roślin kwiatowych i paprotników Instytutu Botaniki PAN jest największym tego typu zbiorem w Polsce i jednym z najcenniejszych w Europie. Ma ona charakter kolekcji narodowej. Obecnie liczy 618 520 arkuszy numerowanych. Początki regularnej kolekcji sięgają roku 1867 i związane są z dawnym Muzeum Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności, którego zbiory przejął Instytut.

Zielnik roślin naczyniowych obejmuje zbiory z całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem gór Europy; m.in. z Karpat, półwyspu Bałkańskiego, Alp oraz ziem Polski. W zielniku znajduje się około 1.300 typów nomenklatorycznych.

WAŻNIEJSZE KOLEKCJE:
Andrzejowski (Ukraina), E. Janczewski (Ribes, flora Wołynia), B. Kotula (Karpaty, Alpy Tyrolskie - ponad 25.000), A. Jasiewicz (Półwysep Bałkański, Meksyk, Chiny, Karpaty), L. Stuchlik (Kuba), B. Pawłowski (Karpaty, Półwysep Bałkański, wiele typów Alchemilla), T. Wilczyński (około 10.000 z Podola i Wołynia), A. Śleńdziński (Pokucie), J. Mądalski, A. Rehman, W. Szafer, F. Karo, E. Wołoszczak, H. Zapałowicz, A. Żmuda i in.

W kolekcji KRAM jest kilka starych zielników z XVIII i XIX w., m.in. oryginalny zbiór Seweryna Udzieli z przełomu XIX i XX stulecia. Jednym z najstarszych (XVII i XVIII w.) jest zielnik J. Jundziłła z Litwy (z okolic Kowna). Z przełomu XVIII i XIX w. pochodzi też zielnik J. Giliberta.

WYMIANA:
Zielnik prowadzi wymianę roślin z terenu Polski oraz wybranych regionów Eurazji z ponad 100 instytucjami na całym świecie.

WYDAWNICTWA ZIELNIKOWE I PUBLIKACJE NA TEMAT ZBIORÓW:
Flora Poloniae Exsiccata (rośliny naczyniowe), w latach 1969-1983 ukazało się 8 centurii (numery 1-800) zawierających wykazy gatunków roślin naczyniowych z różnych regionów Polski;
Plantae Vasculares Svalbardenses Exsiccatae – 1987;
Polish Herbaria - 1990, 1997.

 

GALERIA