KIEROWNIK PRACOWNI

Dr hab. Michał Ronikier, prof. PAN < CV >

ZESPÓŁ

Dr hab. Elżbieta Cieślak < CV >

Dr Tomasz Suchan (adiunkt)

Mgr Marta Saługa (pracownik naukowo-techniczny)

Mgr inż Justyna Nowak (pracownik techniczny)  

Molecular Biogeography Group website...