Najbliższe posiedzenie Rady Naukowej IB PAN odbędzie się w dniach 21 -22 listopada 2017.