HR Exellence in Research

W dniu 4 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przyznała Instytutowi Botaniki  im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie znak jakości „HR Exellence in Research”, potwierdzając, że IB PAN w pełni stwarza warunki sprzyjające pracy naukowej i rozwojowi pracowników naukowych.

Miejsce w elitarnym gronie europejskich jednostek badawczych, mogących pochwalić się tym prestiżowym wyróżnieniem IB PAN zawdzięcza prowadzonej polityce wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Instytut  dokłada wszelkich starań, aby być dogodnym miejscem pracy dla naukowców, pozwalającym im swobodnie funkcjonować w Europejskim Obszarze Badań, czego dowodem jest przyznanie logo „HR Exellence in Research”.


Wystawa fotografii  poświęcona projektowi DRYADE w Instytucie Botaniki PAN

Od początku listopada 2017 roku w Instytucie Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie można obejrzeć wystawę fotografii poświęconą projektowi DRYADE (PSPB-161/10), który był realizowany przez Instytut w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego, we współpracy z jednostkami partnerskimi w Szwajcarii: Uniwersytetem w Lozannie oraz Federalnym Instytutem Badawczym WSL w Birmensdorf pod Zurychem.

TYTUŁ PROJEKTU: Złożone interakcje ekologiczne w kontekście zmian klimatu: zastosowanie technologii sekwencjonowania nowej generacji w badaniach historii i procesów adaptacyjnych układu powiązanych ewolucyjnie organizmów arktyczno-alpejskich.

Wystawę plenerową (ogrodzenie IB PAN przy ul. Lubicz 46), zorganizowano z okazji zakończenia projektu. Przedstawia ona kilkanaście oryginalnych, artystycznych impresji fotograficznych związanych z realizacją projektu. Poprzez ukazane detale biologicznych obiektów i laboratoryjnych aspektów prowadzonych analiz, prezentowany cykl zdjęć przybliża te badania prowadzone na styku obserwacji naturalnych populacji i zastosowania najnowocześniejszych analiz pozwalających na eksplorację informacji zapisanych w genomach organizmów.

Koncepcja i opracowanie wystawy: Michał Ronikier, Anna Ronikier (Instytut Botaniki PAN)

Zdjęcia: Marcin Zięba (Polish-Swiss Research Programme)

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE...


Stypendium Fulbrighta w Instytucie Botaniki PAN

W roku akademickim 2017-2018 Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt gościć Karolinę Sanchewską - amerykańską stypendystkę Fulbrighta, która w Zakładzie Briologii we współpracy z dr Beatą Cykowską-Marzencką będzie realizowała projekt zatytułowany: 'Conservation Via Understanding: The Ecology and Diversity of Epixylic Bryophytes in Poland'. W ramach projektu zaplanowane są badania terenowe, eksperymenty: laboratoryjny oraz terenowy, prace nad publikacją naukową oraz opracowanie popularno-naukowego atlasu o mszakach epiksylicznych Polski.

Informacje o stypendyście na stronie Fulbrighta:

http://www.fulbright.edu.pl/amerykanscy-stypendysci/

 

 

 Archiwum