Wydawnictwa IB PAN na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk zaprasza wszystkich miłośników literatury o tematyce przyrodniczo-biologicznej na stoisko Wydawnictw IB PAN podczas trwania 21. edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. W czasie Targów IB PAN organizuje również Salon Książki Przyrodniczej (Księgarnia w Centrum Książki Przyrodniczej  przy ul. Lubicz 46). W ramach Salonu przewidziana jest zarówno ekspozycja jak i sprzedaż książek o tematyce przyrodniczej wydawnictw naukowych i popularnonaukowych.

Godziny otwarcia Salonu:

26.10.2016 (czwartek) – 9:00 – 16:30

27.10.2016 (piątek)  -  9:00- 15:00


Konkurs na doktoranta w ramach projektu grantowego

Trwa konkurs na doktoranta w ramach projektu kierowanego przez prof. dr hab. Lucynę Śliwę „Delimitacja i filogeneza neotropikalnych gatunków Lecanora s.l. (lichenizujące Ascomycota, Lecanoromycetes) z Boliwii na podstawie różnych markerów molekularnych i cech fenotypowych" (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS i realizowany we współpracy z Laboratorium F. Lutzoniego na Duke University, USA)

CZYTAJ DALEJ...


Granty Narodowego Centrum Nauki dla IB PAN

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 września 2016 roku: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN uzyskał finansowanie na realizację 2 projektów badawczych w ramach konkursów: OPUS 12 oraz PRELUDIUM 12.


Grant w ramach konkursu Fundacji Nauki Polskiej w IB PAN

ariadnaDr Alicja Babst-Kostecka z IB PAN została jedną z pięciu laureatek pierwszego konkursu w programie POWROTY Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Na realizację projektu AriaDNA (http://info.botany.pl/ariadna/) badaczka otrzymała finansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, IV oś priorytetowa: zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R. 

 

 Archiwum